Poučevanje klasične in električne kitare

Kako poteka ura kitare:

 • ura kitara poteka individualno in se tako posveti vsakemu učencu posebej,
 • učimo se posamezne pesmi,
 • naš program zajema lastno učno gradivo Kitara I., Kitara II. in Kitara III., kjer so v zvezkih zajete skladbe po težavnostnih stopnjah,
 • izbor pesmi je kasneje lahko po želji učenca,
 • vsako pesem, ki se jo učimo tudi posnamemo za lažje in bolj kvalitetno učenje doma,
 • pri narodno-zabavnem programu možnost sodelovanja v orkestru harmonikarjev.

Klasični program:

 • v mesecu maju poteka interni izpit znotraj glasbene šole,
 • ob koncu šolskega leta poteka opravljanja izpita v javni glasbeni šoli,
 • učencem se po opravljenem izpitu prizna posamezni razred.

Prednosti:

 • organizira več individualnih ter orkestrskih nastopov letno,
 • učencem podeljuje priznanja,
 • nudi možnost izposoje instrumenta.

Imate vprašanje?