Poučevanje diatonične harmonike

Kako poteka ura diatonične harmonike:

 • ura diatonične harmonike poteka individualno in se tako posveti vsakemu učencu posebej,
 • učimo se posamezne pesmi,
 • igranja se učimo na pamet oz. po spominu, po tablaturah ali notnem zapisu (odvisno od želja učenca),
 • naš program zajema lastno učno gradivo Diatonična harmonika I., Diatonična harmonika II. in Diatonična harmronika III., kjer so v zvezkih zajete skladbe po težavnostnih stopnjah,
 • izbor pesmi je kasneje lahko po želji učenca,
 • vsako pesem, ki se jo učimo tudi posnamemo za lažje in bolj kvalitetno učenje doma,
 • možnost sodelovanja v orkestru harmonikarjev.

Klasični program:

 • v mesecu maju poteka interni izpit znotraj glasbene šole,
 • ob koncu šolskega leta poteka opravljanja izpita v javni glasbeni šoli,
 • učencem se po opravljenem izpitu prizna posamezni razred.

Prednosti:

 • nudi program, ki je prilagodljiv vsakemu posamezniku,
 • nudi sodoben, pet prstni sistem igranja,
 • organizira več individualnih ter orkestrskih nastopov letno,
 • učencem podeljuje priznanja,
 • nudi možnost izposoje harmonike.

Imate vprašanje?