Poučevanje bas kitare

Kako poteka ura bas kitare:

  • ura bas kitare poteka individualno in se tako posveti vsakemu učencu posebej,
  • učimo se posamezne pesmi,
  • izbor pesmi je kasneje lahko po želji učenca,
  • vsako pesem, ki se jo učimo tudi posnamemo za lažje in bolj kvalitetno učenje doma,
  • pri narodno-zabavnem programu možnost sodelovanja v orkestru harmonikarjev.

Prednosti:

  • organizira več individualnih ter orkestrskih nastopov letno,
  • učencem podeljuje priznanja,
  • nudi možnost izposoje instrumenta.

Imate vprašanje?

Menu