Simon Bučar

Glasbena šola Bučar

Njegov prvi učitelj je bil gospod Tomaž Pustotnik, nato pa je po znanje zahajal k učitelju Mihatu Debevcu. Veliko je nastopal in se udeleževal različnih srečanj in tekmovanj harmonikarjev, kjer je žel lepe uspehe. V osmem razredu je ustanovil svoj šolski ansambel, igral je v skupini Frajžur, nato pa v glasbeni skupini N’kol ne Štima.

Od leta 2007 do leta 2010 je poučeval v Zasebni glasbeni šoli Pustotnik. Leta 2011 je s poučevanjem diatonične harmonike pričel sam. Aktivno nastopa s svojim triom, sodeluje pa tudi z drugimi glasbeniki, nazadnje je moči združil s Stiškim Kvartetom. Njegovi učenci dosegajo lepe uspehe, nastopajo kot samostojni godci in kot člani ansamblov. Od leta 2012 uspešno vodi Orkester harmonikarjev Bučar. Je tik pred izdajo avtorske plošče.

Mnenja o mentorju

Simon je prijazen, da mi veliko znanja na vaji harmonike, je moj vzornik. Imava na isti dan rojstni dan ?

Žak J.
12 let

Moj mentor harmonike Simon Bučar je zelo fajn in prijazen. In pri urah harmonike se imam super.

Aleks B.
10 let

Kako poteka ura diatonične harmonike?

Ura diatonične harmonike poteka individualno in se tako posveti vsakemu učencu posebej. Učimo se posameznih pesmi. igranja se učimo na pamet oz. po spominu, po tablaturah ali notnem zapisu (odvisno od želja učenca). Naš program zajema …